more
close

När behov, kapacitet och resurser är i balans

Vi erbjuder en användarvänlig mjukvara tillsammans med tjänster kring metodik och implementering av produktions- och kapacitetsstyrning

main - banner
Region Vasternorrland
Vard- Och omsorgsanalys
Väster Gotalandsregionen
Ersta Diakoni
Region Gävleborg
Vår lösning
Skapa rätt förutsättningar för verksamheten
Group

Vår lösning är skräddarsydd för kliniska ledare och knyter samman verksamhet, ekonomi och HR vilket möjliggör en hållbar implementering i hela organisationen

Erbjudande

Behov
Kapacitet
Kostnad
Bemanning

Utgå från patientbehovet

Analysera remissinflöde, historiska utfall och kösituation och skapa detaljerade produktionsplaner i ett användarvänligt gränssnitt med stöd av AI.

laptop-banner 1

Optimera din verksamhet – lär av de bästa

Modellera din kapacitet utifrån produktionsuppdraget. Utvärdera din produktivitet och jämför med liknande vårdenheter för att hitta den optimala balansen mellan kvalitet, kostnad och arbetsmiljö.

capacity

Identifiera hållbara effektiviseringar

Beräkna kostnader baserat på aktuella arbetstidsavtal och lönenivåer. En detaljerad budget botten-upp som möter givna ekonomiska ramar möjliggör ökad transparens och tillit från vårdenhet till regionledning.

3

Bli mer proaktiv

Beräkna bemanningsbehovet och uppdatera personalens tillgänglighet. En uppdaterad gapanalys möjliggör tidiga beslut och prioriteringar.

4
REKOMMENDATIONER

Kommentarer från våra nöjda kunder

rvn logotyp_farg_png-1

"...Tack vare Evidence verksamhetsförståelse och användarvänliga lösning genomförde vårdenhetscheferna en mer faktabaserad sommarplan. Ett trendbrott från tidigare år där vi nu med ökad förståelse och transparens lyckades samverka mellan verksamheter, öppna fler vårdplatser och skapa en bättre arbetsmiljö..."

Caroline Herlin

Caroline Herlin

Gävleborg koncernlogotyp_farg-1

"...Under min omfattande karriär har jag bevittnat många systemimplementeringar som ofta försenas. Evidence stack dock ut genom att samarbeta och effektivt rulla ut till över 40 vårdenheter med över 1700 anställda på mindre än en månad – en verklig samarbetsupplevelse..."

Urban Bärring-2

Urban Bärring

BLOGG

Följ vår blogg för diskussion och kunskapsutbyte

Nyfiken? Kontakta oss för ett förutsättningslöst möte!

Mer högkvalitativ vård med färre resurser!

Boka ett möte!